sd main logo
Nhà xây dựng trang web cho Android
thực đơn

Trình tạo trang web Starter miễn phí cho Android

Chỉ cần khám phá SimDif như thể đó là một trò chơi và bạn sẽ sớm hiểu những gì nó cần để tạo ra một trang web tốt.

Bạn cũng có thể tìm thấy nhiều gợi ý và mẹo trong phần Hướng dẫn nhỏ. Những thứ này có thể giúp bạn đi sâu hơn vào việc tạo một trang web hiệu quả và khi nào bạn thấy phù hợp, bạn có thể nâng cấp trang web của mình lên trang web Thông minh hoặc Chuyên nghiệp .

Cùng với nhau, ứng dụng và hướng dẫn đóng vai trò là trợ lý, giúp bạn thực hành nghệ thuật tạo ra một trang web tuyệt vời một cách dễ dàng!

Có, Ứng dụng miễn phí, Hosting miễn phí và Hướng dẫn miễn phí!

Các trang SimDif Starter được thiết kế để giúp bạn tổ chức tối đa 7 trang. Bạn đã có thể xây dựng một trang web sẽ được khách truy cập hiểu và cung cấp cho bạn cơ hội tốt hơn để được tìm thấy trên các công cụ tìm kiếm.

Với SimDif, bạn có thể có tên miền của riêng mình, ngay cả với một trang web miễn phí

Giá cả hợp lý - https miễn phí
Giá cả hợp lý - https miễn phí

SimDif đã tạo một nhà cung cấp tên miền đơn giản hóa, chỉ dành cho bạn.

Tất cả các trang web SimDif đều có tên miền ".simdif.com" miễn phí. Bạn cũng có thể muốn mua một tên miền duy nhất cho trang web của mình.

Sau khi đăng nhập vào tài khoản SimDif của bạn, bạn sẽ có thể tìm kiếm thông qua 30 loại tên miền khác nhau (.com, .org, .net, .co.uk, .info, ...).

Cách thông minh để tạo một trang web với điện thoại