sd main logo
Nhà xây dựng trang web cho Android
thực đơn

Tạo một trang web Pro với điện thoại của bạn

Ngày nay, việc tạo một trang web thực sự mà không cần máy tính là có thể nhờ SimDif.

Trang web SimDif Pro có mọi thứ bạn có thể tìm thấy trong trang Starter và trong trang Smart và đưa bạn đi xa hơn trong việc tạo các trang web của mình. • Bạn có thể nhanh chóng tạo các biểu mẫu phong phú và mời khách hàng của mình cung cấp thông tin cụ thể hơn. • Bạn có thể cung cấp một giải pháp thanh toán trực tuyến đơn giản bằng cách sử dụng các nút PayPal. • Nếu trang web của bạn là loại trang web có nhiều khách truy cập, bạn có thể nghĩ về việc thiết lập quảng cáo Google của riêng mình. • •

Với phiên bản Pro, bạn có thể kiểm soát chi tiết, các khía cạnh đồ họa của trang web của bạn trên điện thoại và máy tính.

Với trang web SimDif Pro, bạn có thể xác định màu sắc, độ trong, hình dạng, phông chữ của riêng mình và tạo mẫu đồ họa độc đáo của riêng bạn.

SimDif tính toán một mức giá hợp lý cho tất cả mọi người.

Một mức giá khác nhau cho mỗi một, cùng một giá trị cho tất cả.
Một mức giá khác nhau cho mỗi một, cùng một giá trị cho tất cả.

Tại sao cách đặc biệt này để tính giá của SimDif?

Khi một dịch vụ tốt, điều quan trọng là giúp nhiều người tận dụng lợi thế của nó. SimDif đã tạo ra một mức giá hợp lý cho tất cả mọi người trên toàn cầu.

Mỗi quốc gia có một chi phí sinh hoạt khác nhau vì vậy nếu bạn muốn tạo ra một mức giá hợp lý cho tất cả mọi người, nó thực sự có nghĩa là tạo ra một mức giá khác nhau cho mỗi quốc gia.