sd main logo
Nhà xây dựng trang web cho Android
thực đơn

Thông tin phản hồi của bạn

Tìm kiếm sự hỗ trợ?

Là người dùng SimDif, cách nhanh nhất để nhận câu trả lời cho sự cố kỹ thuật hoặc nhận hỗ trợ là nhấn vào nút trợ giúp màu đỏ.

Đặt câu hỏi của bạn cho chú robot nhỏ trong tab đầu tiên hoặc duyệt qua các hướng dẫn nhỏ, bạn sẽ tìm thấy kho lời khuyên bổ ích. 


Hãy chia sẻ đề xuất của bạn.

Chúng tôi tin vào việc cung cấp cho mọi người các công cụ để tạo các trang web hiệu quả từ bất kỳ thiết bị nào của họ, đặc biệt là từ điện thoại di động và máy tính bảng. Nếu bạn có bất kỳ suy nghĩ nào về cách chúng tôi có thể cải thiện, xin vui lòng viết thư cho chúng tôi và cho chúng tôi biết.

Gửi email cho các tác giả của trang web này
Địa chỉ email
Môn học
Thông điệp